Meclis’te İcra Düzenlemesine CHP’nin ‘Mafya’lı Tepkisi

Meclis’te dün akşam CHP ile Cumhur İttifakı, yeni icra ve iflas düzenlemesi nedeniyle karşı karşıya geldi. Kürsüye çıkan CHP’nin hukukçu vekili Mahmut Tanal, borçlu ile alacaklının uzlaşmasını görmezden gelen maddeye, “Bunun mafyalıktan bir farkı yok. Mafya düzeni!” tepkisini gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da AKP Grubu’na “Mafya mısınız siz ya!” diye seslendi.

Dün Meclis’te görüşülmeye başlanan yeni icra iflas düzenlemesi, muhalefet ile Cumhur İttifakı’nı karşı karşıya getirdi. Haciz sürecinden sonra satış aşamasında, borçlu ile alacaklının uzlaşmasının görmezden gelinerek, satış işleminin sürdürülmesini öngören maddeye tepki gösteren CHP’nin hukukçu vekili Mahmut Tanal, “Kanun koyucu kaos çıkarmaz, toplumun barışını bozmaz. Bunun mafyalıktan bir farkı yok. Mafya düzeni ya bu!” dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da “Mafya mısınız siz ya!” diye seslenerek Tanal’ın çıkışına destek verdi.

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ne ilişkin konuşmak üzere kürsüye çıkan CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, TBMM İç Tüzüğünün 35. maddesinin birbiriyle bağlantılı kanun tekliflerinin birlikte görüşülmesine zemin hazırladığını belirtirken, halkın yararına olan birçok kanun tekliflerinin Cumhur İttifakı’nı oluşturan AKP ve MHP’nin engeline takıldığını anlattı.

ENGELLİLERİN PROTEZLERİ HACZEDİLMESİN TEKLİFİNİ REDDETTİLER

AKP ve MHP’li vekillerin bağlantılı kanun tekliflerinin yeni icra ve iflas düzenlemesine dahil edilmesini reddederek yanlış yaptığına dikkat çeken Tanal, engelli bireylerin protez kol ve bacaklarının haczedildiğine yönelik haberleri hatırlatarak, ‘Bunlar İcra ve İflas Kanunu’nun 82’nci maddesi uyarınca haczedilmesin’ dedik, bu kanun teklifimizin birleştirilmesi AK PARTİ Grubu ile MHP Grubunun oylarıyla reddedildi” dedi.

TRAKTÖR HACZİNİ DURDURACAK TEKLİFE DE İTTİFAK ENGELİ

Çiftçilerin traktörlerinin haczedilmemesi amacıyla hazırladıkları kanun teklifinin, 54 maddelik düzenlemeye dahil edilmesi talebinin de AKP ile MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini belirten Tanal, “Başkanım, teklif burada, getirin yine kanunlaşsın. Çiftçimizin traktörü haczedilmesin, engelli olan kardeşlerimizin protez bacakları haczedilmesin, kolları haczedilmesin. Bununla ilgili kanun teklifinin birleştirilmesini talep ettik ama Cumhur İttifakı tarafından reddedildi” diye konuştu.

İŞÇİ ALACAKLARI ÖNE ALINSIN

CHP’li vekil, şirketlerin iflasında, konkordatoda işçi alacaklarının ilk sıraya alınması, tapu kütüğünde ‘aile konutu’ şerhi bulunan konutların kıymetine bakılmaksızın hacze caiz olmayan mallardan sayılması, öğrencilerin özel bursuna haciz konulmaması gibi yasa tekliflerinin birleştirilme önerisinin de yine Adalet Komisyonu’nda AKP, MHP oylarıyla reddedildiğini dile getirdi.

AVUKATLARA POLİS EŞLİK ETSİN

Son günlerde hacze giden avukatlara, icra memurlarına yönelik saldırıların arttığına işaret eden Tanal, haciz işlemleri sırasında avukat ve icra memurlarına polisin eşlik etmesinin zorunlu hale getirilmesi için hazırladıkları kanun teklifinin, diğer teklifler gibi tozlu raflara kaldırıldığını vurguladı.

BORÇLUYA YOLUNACAK KAZ GÖZÜYLE BAKMAYIN

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre vatandaşın talebi üzerine ihtiyati tedbir kararı veren mahkemenin herhangi bir vekalet ücretine hükmetmediğini kaydeden Tanal, ihtiyati hacizde ise vatandaşa vekalet ücreti çıkarıldığını belirterek, “Gelin, borçluya sürekli yolunacak kaz gözüyle bakmayalım. Borçluya sürekli masraf yüklemeyelim. Borçluya nasıl ihtiyati tedbirde vekalet ücreti verilmiyorsa ihtiyati hacizde de verilmesin’ dedik, yine bizim bu teklifimiz Ak Parti ve MHP’nin oylarıyla birleştirilmedi, reddedildi” ifadelerini kullandı.

ALACAKLI İLE BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ ŞAHSI MAĞDUR ETMESİ

Sözü alacaklı ile borçlunun birlikte hareket ederek üçüncü şahısları mağdur ettiği hadiselere getiren Tanal, şöyle devam etti: “Alacaklı ve borçlunun anlaşmalı, muvazaalı yaptıkları icra takiplerinde üçüncü şahıs olarak kim mağdur olabilir? Eş mağdur olabilir. Eşinden mal kaçırmak isteyen birisi, boşanma arifesine gelmiş olan birisi, eşinden mal kaçırmak için muvazaalı olarak alacaklıyla anlaşıp, bir alacaklı yaratırsa en azından eşine, o işlemin muvazaalı olduğuna ilişkin hukuka aykırı işlemleri icra mahkemesine dava edebilmek için dava açma yetkisini verelim’ dedik. Yine, Ak Parti ile MHP’nin oylarıyla Komisyonda bu birleştirme reddedildi.”

AVUKATLIK STAJI SORUNU

Çalışan hukuk fakültesi mezunlarının avukatlık stajı meselesi ile stajyer avukatların sorunlarını bir kez daha gündeme getiren Tanal, “Aynı şekilde huzurunuzda İYİ Parti’ye de teşekkür ediyorum. İYİ Parti temsilcisi Komisyonda dedi ki: ‘Çalışanlar hukuk fakültesini bitirmişse stajyer avukat olarak çalıştığı hâlde yapabilsin, stajını yapabilsin.’ Biz ilave olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak dedik ki: ‘Hem çalıştığı hem de eğer işi yoksa o stajyerlik yaptığı dönemde -bir kanun teklifi verdik- en az asgari ücret düzeyinde devlet o stajyer avukata maaş versin, sigortalı olsun ve hiç olmazsa -avukatların da işini bu şekilde- stajyerlere insani onur içerisinde yaşayabilecek şekilde bir maaş bağlansın.’ Bu teklifimiz, birleştirme talebimiz yine Ak Parti Grubu ve MHP Grubu tarafından Komisyonda reddedildi” bilgisini aktardı.

CHP’li vekil Mahmut Tanal, AKP ve MHP sıralarına seslenerek, “Kürsü burada, kanun teklifleri hazır, isterseniz eğer vermek istiyorsanız hemen imzalayın. Çünkü Adalet Komisyonu’nda birleştirilmedi. Adalet Komisyonu temsilcisi arkadaşımız da buradaydı. Bunların hepsi tutanaklarda sabit” dedi.

“ALLAH’TAN KORKUN YA!”

Toplumda kaos yaratmak için değil, toplumun huzuru ve refahı için kanunların hazırlandığını vurgulayan Tanal, AKP milletvekillerinin hazırladığı yine icra ve iflas düzenlemesinde alacaklı ile borçlunun uzlaşmasının hesaba katılmadığı ifade ederek, şunları söyledi: “Şimdi, kanun maddesinin birinde diyor ki: ‘Ya, Mahmut Tanal, sen borçlusun, alacaklı da A şahsı.’ Gayrimenkulüme haciz koydu. Satış aşamasına kadar geldi. Benim de bir tane evim var, işte, miras kalmış olabilir veyahut satın almış olabilirim, o evin benimle ilgili anıları var. Satışa çıkarıyor icra marifetiyle, gidiyorum borçlu olarak alacaklıya diyorum ki: ‘Bana son bir şans verin, bana bir fırsat verin, ben bu borcumu ödeyeceğim.’ Alacaklı diyor ki: ‘Tamam alacaklı Mahmut Tanal, ben sana süreyi verdim.’ Ben de borçluyum, alacaklıya diyorum ki: ‘Allah razı olsun. Madem süreyi verdin, hadi gel gidelim icra müdürlüğüne.’ İcra müdürlüğüne gidiyoruz, ‘Alacaklı ile borçlu biz anlaşmışız, bu satışı düşürün’ diyoruz. Getirilen bu kanun teklifinde diyor ki: ‘Kardeşim, satış istenmiş artık, ben satışı düşürmem, ben bu satışı yapacağım.’ Allah’tan korkun ya! İcra hukukunda rahmetli Saim Üstündağ derdi ki: ‘Arkadaş, icrada tarafların iradesi egemendir. Siz, tarafların iradesi dışında resen icrayı yürütemezsiniz.’ Arkadaşlar, bilemiyorum yani bu kanunu getiren arkadaşlarımız icra iflas hukukunda hangi hocadan ders okudular, şimdi o hocaya gitsinler!”

“BUNUN MAFYALIKTAN BİR FARKI YOK”

Komisyonda atıf yapılan İcra İflas Hukuku Profesörü, eski Bakan Selçuk Öztek’le görüştüğünü anlatan Tanal, “Selçuk Öztek Hoca dedi ki: ‘Arkadaş, bu, yanlıştır; lütfen bu yanlıştan dönsünler.’ Yani hocaya biz teşekkür ediyoruz, tutanaklardan da takip ediyor, belki şu anda da bizim bu konuşmamızı izliyordur. Yani onun için, benim sizden ricam, kanun koyucu; kaos çıkarmaz, huzursuzluk çıkarmaz, toplumun barışını bozmaz; alacaklı ile borçlu satışın her aşamasında takipten vazgeçebilir, anlaşabilir. Siz getirdiğiniz maddeyle diyorsunuz ki: ‘Sen ya paranın hepsini peşin vereceksin ya ben senin malını satacağım.’ Arkadaş, bunun mafyalıktan bir farkı yok ki!” değerlendirmesini yaptı.

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ALTAY: MAFYA MISINIZ SİZ YA!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Tanal’ın çıkışını destekleyerek “Mafya mısınız siz ya!” diye seslenirken, Tanal devamla, “Mafya düzeni ya bu, böyle bir şey olmaz arkadaşlar!” tepkisini sürdürdü. CHP sıralarından “Bravo” sesleri ve alkışlar yükseldi.

CUMHUR İTTİFAKI’NA “YANLIŞTAN DÖNÜN” ÇAĞRISI

İşçi alacaklarının birinci sıraya alınmasına, traktör haczinin engellenmesine, engellilerin protezlerinin haczedilmesi uygulamasına son verilmesine yönelik kanun tekliflerinin görmezde gelinmemesi gerektiğini tekrarlayan Tanal, “MHP ve Ak Parti Grubunun yaptıkları bu hatadan bir an önce dönerek destek vermelerini istirham eder, hepinizi saygıyla selamlarım” ifadelerini kullandı.

MHP’Lİ AKÇAY: YAPARSA CUMHUR İTTİFAKI YAPAR!

Tanal, alkışlar eşliğinde kürsüden inerken sataşma gerekçesiyle söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Tanal’ın “reddettiler” çıkışına yanıt verirken, “Milliyetçi Hareket Partisi, kendi gündemine hâkim bir partidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin gündemi doğrultusunda, o yönde hareket etmek durumunda değiliz; bu konuda saygı göstermelerini bekliyoruz. Ayrıca, o dedikleri bahse konu hususları, bunların çoğunu yeri zamanı gelince Cumhur İttifakı yapacaktır; yaparsa Cumhur İttifakı yapar!” şeklinde konuştu.

Akçay’ın bu sözleri karşısında CHP’lilerin gülümsedikleri görüldü.

İligili Makaleler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

6,034BeğenenlerBeğen
578,912TakipçilerTakip Et
1,170AboneAbone Ol

ÇOK OKUNANLAR